"บุญมากเพราะศรัทธา" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 เธงเธดเธฃเธดเธขเธฐ12  


 "บุญมากเพราะศรัทธา"

" .. "บุญมิใช่เกิดเพราะไทยทานมาก ๆ แต่เกิดขึ้นจากใจเลื่อมใสศรัทธาต่างหาก" เปรียบเหมือนเทียนที่เรามีอยู่แล้วไปขอต่อจากคนอื่น เทียนของคนอื่นก็ไม่ดับ ของเราก็ได้ไฟสว่างมา

เหตุนั้น "บุญในพุทธศาสนาจึงหมดไม่เป็น" คนมากี่ร้อย กี่พันเอาหัวใจของตนมาตักตวงเอาบุญในพุทธศาสนานี้ ก็ไม่มีหมดบุญยังเต็มเปี่ยมอยู่ตามเดิม "ถ้าทำด้วยความเลื่อมใสแล้ว วัตถุทานมีน้อยก็กลายเป็นของมากเอง" .. "

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
 

5,406จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย