"ใจสอนใจ" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

"ใจสอนใจ"

" .. เราทุก ๆ คนนี้ก็เหมือนกัน ไม่ได้เป็นอย่างอื่นหรอก "ทุกวันนี้ก็ไม่มีใครเป็นครูเป็นอาจารย์ เพราะจะตรัสรู้ธรรม ใจน่ะมันต้องสอนตัวเอง ถ้าไม่สอนตัวเองให้ผู้อื่นไปสอนปานใด มันก็ไม่ฟัง มันไม่รู้จัก ถ้าใจไม่สอน ใจนั่นแหละเป็นครู" ใจนั่นแหละเป็นอาจารย์

คนเราไม่เห็นตัวเองง่าย ๆ ไม่เห็น มันยาก "เห็นตัวเองเห็นยาก" ให้พากันคิดสักหน่อย ทำมาแล้ว "ทุก ๆ คนเคยทำบาปมา เมื่อแก่เฒ่ามาแล้วก็ควรพากันหยุด" ให้มันเบาบางลงไป ให้มันน้อยลงไป ถอยลงไป มันไม่มีอะไรหรอก มีเท่านี้แหละ "ให้เข้าหาศีลธรรม" .. "

หลวงปู่ชา สุภัทโท

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?t=39067DT014902

วิริยะ12

 เปิดอ่านหน้านี้  3064 


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย