"ใจสอนใจ" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12    13 พ.ย. 2560

 "ใจสอนใจ"

" .. เราทุก ๆ คนนี้ก็เหมือนกัน ไม่ได้เป็นอย่างอื่นหรอก "ทุกวันนี้ก็ไม่มีใครเป็นครูเป็นอาจารย์ เพราะจะตรัสรู้ธรรม ใจน่ะมันต้องสอนตัวเอง ถ้าไม่สอนตัวเองให้ผู้อื่นไปสอนปานใด มันก็ไม่ฟัง มันไม่รู้จัก ถ้าใจไม่สอน ใจนั่นแหละเป็นครู" ใจนั่นแหละเป็นอาจารย์

คนเราไม่เห็นตัวเองง่าย ๆ ไม่เห็น มันยาก "เห็นตัวเองเห็นยาก" ให้พากันคิดสักหน่อย ทำมาแล้ว "ทุก ๆ คนเคยทำบาปมา เมื่อแก่เฒ่ามาแล้วก็ควรพากันหยุด" ให้มันเบาบางลงไป ให้มันน้อยลงไป ถอยลงไป มันไม่มีอะไรหรอก มีเท่านี้แหละ "ให้เข้าหาศีลธรรม" .. "

หลวงปู่ชา สุภัทโท 
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?t=39067DT014902

วิริยะ12

13 พ.ย. 2560
 เปิดอ่านหน้านี้  5263 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย