กายนี้เป็นมรรคเครื่องดำเนินของจิต" (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

 วิริยะ12    4 มิ.ย. 2566

.
 "กายนี้เป็นมรรคเครื่องดำเนินของจิต"

" .. กายนั้จึงเป็นทั้งเหตุและเป็นทั้งผล "มรรคผลจะเกิดขึ้นก็ต้อง เกิดขึ้นจากกายนี้แหละ" กายนี้เป็นเหตุ กายนี้เป็นผล "เอากายนี้แหละ เป็นมรรคเครื่องดำเนินของจิต" เหมือนกับแพทย์ทั้งหลาย "จะรักษาเยียวยาคนป่วยได้ ต้องเรียน ร่างกายนี้ให้เข้าใจถึงกลไกทุกส่วน จึงจะสามารถรักษาคนไข้ได้" ไม่ว่าทั้งอดีต อนาคตและปัจจุบัน

"วงการแพทย์จะทิ้งร่างกายไม่ได้" ถ้าวิชาแพทย์ทิ้งการศึกษาระบบกลไกของร่างกายเสียแล้ว ก็เป็นอันศึกษา ผิดวิชาการแพทย์ทางสรีรวิทยา "นักปฏิบัติธรรม ถ้าจะทิ้งการพิจารณาร่างกายเสียแล้วจะเอาอะไร มาเป็นเครื่องดำเนินมรรคปัญญา" .. "

"มุตโตทัย"
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
    DT014902

วิริยะ12

4 มิ.ย. 2566
 เปิดอ่านหน้านี้  5359 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย