ต้นไม้สูงและตรงย่อมต้านทานลมได้ทุกทิศ : ท่านพ่อลี ธัมมธโร

 จำปาพร    5 ก.ค. 2558

พระอาจารย์ลี ธัมมธโร
วัดอโศการาม
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

...

"จิตเที่ยง" ก็เหมือนกับต้นไม้ที่ขึ้นสูงๆคนก็ไม่สมารถเอื้อมมือขึ้นไปเด็ด
หรือทำลายยอดให้เสียไปและก็สามารถที่จะต้านทานลมได้ทั้ง ๔ ทิศ ๘ ทิศ
คือ "ชาติ ชรา พยาธิ มรณะ" และ "โลกธรรม ๘" โดยไม่หักโค่นโอนเอียงหรือหวั่นไหว
กิ่งก้านก็จะแผ่สาขามีดอกผลงดงาม ไม่มีคนมารังแก

ถ้าต้นไม้นั้นไม่เที่ยงไม่ตรง โอนเอียงไปทางซ้ายทางขวา
คือ "กามสุขัลลิกานุโยคและอัตตกิลมถานุโยค" ไม่เป็น "มัชฌิมาปฏิปทา"
หรือ โอนไปข้างหน้า ข้างหลัง คือ "สัญญาอดีต อนาคต" ไม่ตั้งอยู่ใน "ปัจจุบัน"
เมื่อถูกพายุแรงๆพัดมา ลำต้นก็จะหักโค่นได้ฉันใดก็ดี จิตของบุคคล
ที่ประกอบด้วยบุญกุศลทั้งหลายถึงแม้จะหนักไปในทางโลกก็ดีทางธรรมก็ดี
แต่ถ้าไม่ตั้งให้เที่ยงให้ตรงแล้วก็ไม่อาจพ้นจากอันตรายหรือปลอดภัยได้

ภัยของโลก เช่น มหาสงคราม คือ สงครามส่วนใหญ่ย่อมเกิดขึ้น
จากสงครามส่วนย่อย มีอยู่ทุกวันทุกเวลา เช่น ผัวเมียรบกัน พี่น้องรบกัน
สิ่งเหล่านั้นย่อมเป็นภัยแก่ความสุขของคน

เหมือนต้นไม้ถึงต้นจะยาวหรือใหญ่เพียงไรก็ตามแต่
ถ้าลำต้นไม่เที่ยงไม่ตรงแล้ว เมื่อถูกพายุพัดแรง
ก็จะต้องโค่นทั้งรากทั้งโคน และเมื่อต้นโค่นแล้ว
ดอกและผลก็จะเกิดมาแต่ไหน ?   DT017019

จำปาพร

5 ก.ค. 2558
 เปิดอ่านหน้านี้  5362 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย