"อย่าเป็นมนุษย์ที่อาภัพ" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)

 วิริยะ12    2 ม.ค. 2563

"อย่าเป็นมนุษย์ที่อาภัพ"

" .. "มนุษย์ทั้งหลายจึงไม่ควรทำตัวให้เป็นมนุษย์ที่อาภัพ" คือไม่มีข้อประพฤติ ไม่มีข้อปฏิบัติ อย่าให้เป็นคนอาภัพ คือคนหมดหวังจากมรรค ผล นิพพาน หมดหวังจากคุณงามความดี อย่าไปคิดว่าเราหมดหวังเสียแล้ว "ถ้าคิดอย่างนั้นจะเป็นคนอาภัพ" เหมือนสัตว์เดรัจฉานทั้งหลาย คือไม่อยู่ในข่ายของพระพุทธเจ้า

ฉะนั้น "เมื่อมนุษย์เป็นผู้มีบุญวาสนาบารมีเช่นนี้แล้ว" จึงควรที่จะปรับปรุงความรู้ ความเข้าใจ ความเห็นของตนให้อยู่ในธรรม "จะได้รู้ธรรม เห็นธรรม ในชาติกำเนิดที่เป็นมนุษย์นี้" ให้สมกับที่เกิดมาเป็นสัตว์ที่ควรตรัสรู้ธรรมได้ .. "

"๘๔ พระธรรมเทศนา"
หลวงปู่ชา สุภทฺโทDT014902

วิริยะ12

2 ม.ค. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5263 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย