อานิสงส์ของเมตตา

 Ratchada   

พระพุทธองค์ตรัสว่า
“การแผ่เมตตามีอานิสงส์
มากกว่าถวายข้าววันละ ๓๐๐ หม้อ”
เมตตาทำให้จิตสงบ

การแผ่เมตตาเพียงแค่ระยะเวลา
เท่าช่วงน้ำนมหยด
มีอานิสงส์มากกว่า
การถวายทานด้วยข้าวถึง ๓๐๐ หม้อเสียอีก
จึงควรเจริญเมตตาให้มาก ทำให้ยิ่ง
เข้าถึงเมตตาเจโตวิมุตติ

หลับก็เป็นสุข ตื่นมาก็เป็นสุข
ไม่ฝันร้าย เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลาย
เป็นที่รักของอมนุษย์
หรือผู้ที่ไม่ใช่มนุษย์ทั้งหลาย
เทวดาจะคุ้มครองรักษา
ศาสตราอาวุธทำอันตรายไม่ได้

หน้าตาจะผ่องใส
สมาธิจะตั้งมั่นได้เร็ว
ไม่หลงทำกรรม ไม่หลงตาย
เมื่อตายแล้วก็จะไปสู่พรหมโลก
อานิสงส์ของเมตตามีมาก
ถ้าเรามีจิตเมตตา เราจะมีความสุข

......................................

ธัมโมวาท โดยพระวิปัสสนาจารย์
ท่านเจ้าคุณ พระภาวนาเขมคุณ
(หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี)
เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา

......................................

กดถูกใจเพจ
http://www.facebook.com/www.watmaheyong.org   

ที่มา : www.facebook.com/www.watmaheyong.org

5,413


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย