ไม่มีอะไรต่อสู้กับความตายได้ : หลวงปู่จวน กุลเชฏโฐ

 จำปาพร    20 ก.พ. 2558

ความตายนี้ท่านเปรียบอุปมา
ดุจภูเขาอันมีศิลาเป็นแท่งหนึ่งแท่งเดียว
เบื้องบนจดจนนภากาศ กลิ้งมา
แล้วแลเวียนไปในทั้งสี่ทิศ
บดเสียซึ่งสรรพวัตถุทั้งปวง
บ่มิได้เลือกสัตว์และสังขารนั้น
อันจะต่อยุทธด้วยพญามัจจุราช
คือ ความตายนั้น..ใช่วิสัยที่จะต่อยุทธได้

เพราะเหตุว่า ในสงครามความตายนั้น
ไม่มีที่ตั้งแห่งพลช้าง พลม้า พลราชรถ พลเดินเท้า
ไม่มีที่ตั้งค่ายคูประตูหอรบทั้งปวง
จะมีพลพาหนะมากก็มีเสียเปล่า
ซึ่งจะเอามาต่อยุทธด้วยมรณะ..
ความตายสงครามนั้นเอามาบ่มิได้

ถึงจะมีแก้วแหวนเงินทองมาสักเท่าใดๆก็ดี
จะมีเวทย์มนต์ศาสตราอาคมกล้าหาญเป็นประการใดๆก็ดี
ก็มิอาจเอามาต่อยุทธด้วยพญามัจจุราช คือ ความตายได้

...

"พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ"
วัดเจติยาคีรีวิหาร (ภูทอก)
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬDT017019

จำปาพร

20 ก.พ. 2558
 เปิดอ่านหน้านี้  4983 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย