ทำจิตให้เป็น ๑ ไว้เสมอ : ท่านพ่อลี ธัมมธโร

 จำปาพร    2 มิ.ย. 2558

พระอาจารย์ลี ธัมมธโร
วัดอโศการาม
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ


ท่านจึงสอนให้เราทำจิตให้เป็น ๑ (หนึ่ง)ไว้เสมอ
เพื่อจะได้ลบเป็น ๐ (ศูนย์)ได้ง่าย
และเมื่อเป็น ๐ ได้แล้ว ก็ย่อมคลายความยึดถือในสิ่งทั้งปวง
ดวงจิตก็จะถึงซึ่งความบริสุทธิ์ คือ "พระนิพพาน"


บันทึกโดย "อ.ณ." เมื่อ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๐   DT017019

จำปาพร

2 มิ.ย. 2558
 เปิดอ่านหน้านี้  5354 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย