"ตัดภพตัดชาติ" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

 วิริยะ12  

"ตัดภพตัดชาติ"

ถาม : "จะทำอย่างไรจึงจะพ้นจากการนับชาติไม่จบสิ้นเล่าปู่"

ตอบ : "ก็ต้องทำความดีมีการบำเพ็ญทาน รักษาศีล เจริญภาวนา" ซึ่งเป็นเหมือนดาบอันคมกล้าตัดกิเลส ตัณหา ตัดภพ ตัดชาติให้เบาบางและสิ้นเข้ามา เมื่อบำเพ็ญอยู่โดยสมํ่าเสมอไม่ลดละปล่อยวาง

"ความดีเหล่านี้ย่อมจะมีกำลังกล้าขึ้นโดยลำดับและตัดกิเลสตัดภพชาติให้สิ้นเข้ามาจนถึงภพชาติปัจจุบัน" และรู้เท่าทันพร้อมทั้งตัดกิเลสอันเป็นเชื้อแห่งภพที่ฝังอยู่ภายในใจให้ขาดกระเด็นออกเป็นผุยผงไม่มีชิ้น ต่อกันกับใจอีกเลย

"แล้วภพชาติจะเรียกโคตรแซ่ที่ไหนจะมาพาให้เกิดแก่เจ็บตายเพื่อหาบหามกองทุกข์" น้อยใหญ่อีกต่อไปเล่า "ถ้าลงใจได้บริสุทธิล้วน ๆ แล้ว เมื่อใจได้ถึงขั้นนี้แล้ว กิเลสอย่างไรก็เรียกไม่กลับ แน่นอน" ปู่กับกิเลสมันเคยฟัดกันมาอย่างโชกโชนถึงขนาดใครดีใครอยู่ ใครไม่เก่งจงบรรลัย

"สุดท้าย กิเลสบรรลัย พระพุทธเจ้าบรมศาสดาของพวกเราเพียงสลบเท่านั้น" สำหรับปู่เองเมื่อลมหายใจสิ้นเมื่อไร ไม่อยู่ ปู่ต้องไปขี้เกียจแบกหามธาตุขันธ์อันนี้เต็มประดาแล้ว .. "

"คำถามคำตอบปัญัญหาธรรมของหลวงปู่ขาว"
จากหนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ หลวงปู่ขาว อนาลโย


131


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย