โอวาทธรรมหลวงปู่มหาผิน สุมโน พระอรหันต์แดนใต้

 wicha    12 มิ.ย. 2556


โอวาทธรรมหลวงปู่มหาผิน สุมโน พระอรหันต์แดนใต้

"ปัจจัยงินทองที่เขา ทำบุญกันมา ทอดผ้าป่า กฐิน ให้นั้นใหันี่ เป็นเงินบูรณะวัด ไม่ใช่บูรณะเรา หากเราจะเป็นอะไรไป ให้ใช้เงินที่เขาให้เรา รักษาเรา ไม่ใช่เอาเงินวัดมาบูรณะเรา มันต้องบูรณะวัด จำกันไว้นะ"

"รูปเราก็ศักดิ์สิทธิ์นะอย่าทำเล่น ที่อาตมาให้สร้างเหรียญนี้ขึ้น ไม่ใช่อยากดังหรอกนะ แต่อาตมาให้สร้างเพราะ คนที่มีบุญสัมพันธ์กับอาตมา จะได้มีเหตุและปัจจัย ร่วมสร้างกับอาตมา นับว่าครั้งสุดท้ายของความสัมพันธ์กันแล้วนะ"

"อย่าเชื่อใครง่ายๆน่ะ เชื่อว่านั้นอรหันต์ นั้นบรรลุ นั้นนิพพาน จนกว่าเราจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ดีพอ ไม่ใช่ดูด้วยตา มันต้องดูด้วยจิตด้วยใจ อะไรเดียวนี้ พอบอกที่นั้นดี แห่กันไป เต็มไปหมด ใช้ กาลามสูตร กันบ้างน่ะ"

"พระทั้งหลายจำกันไว้นะ นรกมันใหญ่มากแต่ตอนนี้จะแคบแล้ว พระตกนรกกันเยอะ อย่าละทิ้งพระธรรมวินัยข้อเล็กๆ พอผิดแล้วบอกว่าปลง ขอใหม่ ใบไม้ร่วงไม่เห็นมีใครเอามาติดที่ต้นได้เลย "

" พระผงอย่าทำให้มากเลย อาตมา พิจารณาแล้วเราไม่ค่อยมีใครรู้จักหรอก ถ้าสร้างมากก็เป็นภาระปัจจัย ไปรบกวนคนอื่นมากๆเดียวเขาจะใส่ความเอานะ อาตมาขออนุโมทนากับเธอที่ทำเพื่ออาตมา ทำน้อยๆก็พอ เหรียญเราไม่มีใครเอาหรอก เธอเอาไปนะ มันจะมีคุณค่าแก่เธอต่อไปในข้างหน้า"

"สิ่งไหนที่ทางโลกบอกว่าบริสทธิ์ ยังไม่เท่าความบริสุทธิ์แห่งจิตแห่งใจ ไม่มีจริงๆๆน่ะ จิตใจบริสุทธิ์ไปที่ไหนก็บริสุทธิ์ จำกันไว้น่ะ
เราไม่ได้อยู่อีกนานเท่าไหรหรอกน่ะ"

"อย่าไปบอกบุญกับคนที่ไม่ศรัทธาอาตมาเลย เป็นกรรมไปเปล่าๆ ที่อยู่กรรมของเขาไม่ใช่น้อยนะ แล้วมาว่าอาตมาอีก ว่าโยมหมออีก กล่าวว่า หาตังค์ หาเงิน อะไรกันอีก ไปบอกเขาด้วยนะหมอ อาตมาไม่มีโทษ แต่กรรมจะเอาโทษเอา "

"ขอขอบใจที่ทุกคนทุกท่าน ที่ร่วมกันเป็นหนึ่ง ทำเพื่ออาตมานั้น ไม่ว่าพระผง และพยายามที่จะรักษาตัวอาตมา จงจำกันไว้ว่า ตอนนี้95 มีแต่รอวันเวลาของธาตุสลายไป หากทุกคนทุกท่าน ประสงค์จำนงหมายสิ่งใด ขอสิ่งนั้นสำเร็จ ด้วยอำนาจแห่งศรัทธาที่ทำเพื่ออาตมานะ"


"แม่นะ ยอมตายเพื่อลูกนะ ไม่ว่าคนหรือสัตว์ คำว่าแม่สูงนะ ท่านเป็นพระอรหันต์ที่ถูกลืม ส่วนใหญ่พอบอกที่ไหน อรหันต์แห่กันไปเป็นโขลงๆ แล้วอรหันต์ในบ้านล่ะ ถวายอะไรหรือยัง ก่อนท่านตาย "

"คำว่าคน มาจากร้อยพ่อพันแม่ สิ่งที่แน่นอนที่สุดคือ สันดาน มันต่างกันนะ การคบเพื่อนคบฝูงก็เช่นกัน มันต้องการอะไรในใจมัน เรารู้ยากสำหรับคนนะ"


" บางคนหลงรูป ว่า สวย หล่อ งาม กันทั้งนั้น แต่ข้างในดูไม่ได้จริงๆน่ะ คนเวลาเจอกันเขาดูกาย รูป กัน แต่อริยะ เจอกัน เข้าดูถึงจิตถึงใจน่ะ ดูแลจิตดูแลใจกันบ้าง เวลาอริยะ จะอายเขาน่ะ รูปงามแต่จิตใจทรามจำกันไว้น่ะท่านทั้งหลาย สอนมาเพื่อท่านทั้งหลายจริงๆ "

"จิตใจสำคัญน่ะ สำคัญกว่ากายแต่มนุษย์มันโง่น่ะ หลงกาย ไม่สนจิตสนใจ พอจิตตกอับ แล้วทำใจไม่ได้ มัวหาพระ เทพ พรหม มันช่วยไม่ได้หรอก เราต้องช่วยตัวเอง ด้วย ทาน ศีล ภาวนา กันน่ะ "   DT012820

wicha

12 มิ.ย. 2556
 เปิดอ่านหน้านี้  5341 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย