"กิจที่จำเป็น" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    26 ม.ค. 2558

 "กิจที่จำเป็น"

" .. การภาวนาเป็นกิจที่จำเป็น ยิ่งกว่ากิจใด ๆ ทั้งสิ้น จงสนใจ
ความตายจำเป็นฉันใด การเตรียมตัวเตรียมใจ ก็จำเป็นฉันนั้น .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน    DT014902

วิริยะ12

26 ม.ค. 2558
 เปิดอ่านหน้านี้  5324 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย