โอวาทธรรมหลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ

 DhammathaiTeam  

"...ถ้าหลวงปู่ไม่อยู่แล้ว(มรณภาพ)ไม่ต้องแสวงหา
ครูบาอาจารย์ที่ไหนถ้าไม่แน่ใจในการปฏิบัติว่า ..
ถูกหรือผิด ให้กลับไปหา พระไตรปิฏก นั่นแหละคือบรมครูของเรามาเทียบเคียงในการปฏิบัติ
ถ้ามีคนมาถามว่า ท่านสายไหน(ธรรมยุติ-มหานิกาย)
ให้ตอบไปว่า.. สายพระพุทธเจ้า..."


โอวาทธรรมหลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ   

ที่มา : เพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น

5,509


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย