"การรักษาศีล ปัญญาต้องมาก่อน" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12    13 ม.ค. 2558

 "การรักษาศีล ปัญญาต้องมาก่อน"

" .. แต่เราพูดว่ารักษาศีลก่อน ตั้งศีลก่อน ศีลจะสมบูรณ์อย่างไรนั้นจะต้องมีปัญญา
จะต้องค้นคิดกายของเรา วาจาของเรา พิจารณาหาเหตุผล นี่ตัวปัญญาทั้งนั้น

ก่อนที่จะตั้งศีลขึ้นได้ต้องอาศัยปัญญา เมื่อพูดตามปริยัติก็ว่า ศีล สมาธิ ปัญญา
อาตมาพิจารณาแล้ว การปฏิบิตนี้ต้องปัญญามาก่อน

มารู้เรี่องกาย วาจา ว่าโทษของมันเกิดขึ้นมาอย่างไร ปัญญานี้ต้องพิจารณา
หาเหตุผล ควบคุมกาย วาจา จึงจะบริสุทธ์ได้ .. "

หลวงปู่ชา สุภัทโท DT014902

วิริยะ12

13 ม.ค. 2558
 เปิดอ่านหน้านี้  5272 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย