"ธาตุรู้" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12    17 พ.ค. 2562


 "ธาตุรู้"

" .. "เมื่อสติตามกำหนดจิตแล้ว" จิตจะไม่สับส่ายไปมา "กิเลสทั้งหมดจะระงับได้ด้วยสติ ตัวเดียวเท่านี้" เมื่อสติตามกำหนดจิต รู้อยู่ทุกอิริยาบถ "จิตจะค่อยรวมเข้าเป็นหนึ่ง นั่นคือใจ" ซึ่งไม่มีการส่งส่ายไปมา "มีแต่ผู้รู้เฉย ๆ หรือเรียกว่า ธาตุรู้ก็ได้" ธาตุรู้เป็นผู้อยู่กลาง ๆ ไม่มีอาการใด ๆ ทั้งหมด "ฉะนั้นธาตุรู้จึงไม่มีความรู้สึกดีชั่วอะไร"

"ธาตุรู้นี้ต้องมีสัญญา สังขาร อุปาทาน เข้าไปสัมปยุตจึงจะเกิดอาการต่าง ๆ ขึ้นมาได้" เช่น สังขารปรุงแต่งดีชั่วหยาบละเอียดต่าง ๆ จึงเกิดขึ้นมา "เมื่อสังขารปรุงแต่งแล้ว ปัญญาเข้าไปตรึกตรองในสิ่งนั้น ๆ จึงถอดเอาความดี ความชั่วออกมาตั้งไว้ให้ปรากฏเห็นชัดว่า อันนี้ดีอันนี้ชั่ว" .. "

"ธรรมภาษิต"
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
    DT014902

วิริยะ12

17 พ.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5384 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย