"เกิดจากใจตัวเดียว" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 วิริยะ12   3 ธ.ค. 2557

 "เกิดจากใจตัวเดียว"

" .. ผู้ทำความเพียรภาวนาทั้งหลาย ถ้าไม่เห็น "ใจ" ตัวเองแล้ว
จะไม่มีการชำระกิเลสของตนได้

ความโลภ โกรธ หลงและนิวรณ์ทั้ง ๕ เกิดจากใจตัวเดียว .. "

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี DT014902

วิริยะ12

3 ธ.ค. 2557
 เปิดอ่านหน้านี้  3598 

  ความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย