"โลกนี้มันก็มันก็แค่นั้นแหละ" (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)

 วิริยะ12  

.
 "โลกนี้มันก็มันก็แค่นั้นแหละ"

.. บางครั้งที่หลวงปู่สังเกตเห็นว่า "ผู้มาปฏิบัติยังลังเลใจ เสียดายในความสนุกเพลิดเพลินแบบโลกล้วน" จนไม่อยากละมาปฏิบัติธรรม ฯ

ท่านแนะนำชวนคิดให้เห็นชัดว่า ..

" .. ขอให้ท่านทั้งหลายจงสำรวจดูความสุขว่า "ตรงไหนที่ตนเห็นว่ามันสุขที่สุดในชีวิต" ครั้นสำรวจดูแล้ว "มันก็แค่นั้นแหละ" แค่ที่เราเคยรู้เคยพบมาแล้วนั่นเอง "ทำไมจึงไม่มากกว่านั้น มากกว่านั้นไม่มี" โลกนี้มีอยู่แค่นั้นเอง

"แล้วก็ซ้ำ ๆ ซาก ๆ อยู่แค่นั้น" เกิดแก่เจ็บตายอยู่รํ่าไป "มันจึงน่าจะมีความสุขชนิดพิเศษกว่า ประเสริฐกว่านั้น" ปลอดภัยกว่านั้น พระอริยเจ้าทั้งหลาย "ท่านจึงสละสุขส่วนน้อยนั้นเสีย" เพื่อแสวงหาสุข "อันเกิดจากความสงบกาย สงบจิต สงบกิเลส เป็นความสุขที่ปลอดภัย" หาสิ่งใดเปรียบมิได้เลย .. "

"หลวงปู่ฝากไว้"
หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
    

5,399


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย