การปฏิบัติธรรมที่ดี (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)

 ลูกโป่ง    14 ธ.ค. 2553 
การปฏิบัติธรรมที่ดี คือ การปฏิบัติตัวเหมือนนักเดินทาง คือ เข้าใจแผนที่ดี
มีทุนพร้อม ทางเดินชีวิตในโลกหน้า ไม่ต่างกับการเดินทางในโลกนี้
เราต้องอ่านแผนที่เป็น และมีเสบียง คือ บุญพร้อม  ธรรมโอวาท ท่านเจ้าคุณพระอุดมญาณโมลี(หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)
วัดโพธิสมภรณ์ อ.เมือง อุดรธานี 
   DT0329

ลูกโป่ง

14 ธ.ค. 2553
 เปิดอ่านหน้านี้  5327 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย