."โทษของกาม"(สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12    17 มี.ค. 2566

.
 "โทษของกาม"

" .. ผิดศีลกันได้ต่าง ๆ ก็เพราะกามนี่แหละ ต้องสร้างบาปสรัางอกุศลกรรมกันต่าง ๆ ฆ่าฟันอะไรกัน เป็นต้น "เบียดเบียนกันต่าง ๆ เพราะกามนี่แหละ"

วุ่นวายกันไปก็เพราะกามนี่แหละ "ก็เพราะใจนี่แหละที่เป็นตัวกรรมภพ" สร้างตัวเราขึ้นมาและตัวเรานี่เองก็ท่องเที่ยวไปในกาม "แล้วใจนี่เองไม่อิ่มไม่พอในกาม" .. "

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร    DT014902

วิริยะ12

17 มี.ค. 2566
 เปิดอ่านหน้านี้  5319 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย