"ธรรมทั้งปวงรวมลงที่สติ" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

 วิริยะ12    30 ก.ค. 2563

"ธรรมทั้งปวงรวมลงที่สติ"

" .. โดยทำนองเดียวกันที่รอยเท้าของบรรดาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้อาจจะรวมลงไปในรอยเท้าของช้าง พระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ก็อาจรวมลงได้ "ในธรรมข้อเดียว คือสติ" .. "

หลวงปู่ขาว อนาลโย
http://www.dharma-gateway.com/ubasok/ubasok_hist/ubasok-dr-auy-ketsing.htm   DT014902

วิริยะ12

30 ก.ค. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5456 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย