"ลักษณะของบุญ" (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)

 วิริยะ12    11 ส.ค. 2565

.
 "ลักษณะของบุญ"

" .. "เรามีบุญก็มีเดี๋ยวนี้ เรามีกรรมมีกุศลก็มีเดี๋ยวนี้" เราไม่ต้องคำนึงถึงอดีตอนาคต อนาคตคนเรานั้นจะไปอยู่ตรงไหนเราก็รู้ไม่ได้ "อดีตนั้นล่วงมาแล้ว เราก็เลยมาแล้ว" เวลานี้เราก็ต้องดูในปัจจุบันนี้

ท่านบอกว่าอย่างนี้ "ปัจจุบันนี้เป็นอย่างไร อนาคตก็เป็นอย่างนั้น" ที่เราทั้งหลายพากันรู้จักว่าการทำบุญการกุศลนั้นมันไม่ได้อยู่ในต้นไม้ภูเขาเหล่ากอ ไม่ได้อยู่ในฟ้าอากาศ ท่านบอกไว้ว่า "กามาวจรํ กุสลํ จิตตํ อุปปนฺนํ โหติ" จิตเรานี้แหละเป็นตัวกุศลอกุศล

ตัวบุญนั้นเป็นอย่างไร ก็ตัวของเราที่นั่งอยู่นี้แหละ "ลักษณะของบุญนั้นได้แก่ใจของเราดี" ใจของเรามีความสุข ใจของเรามีความสบาย ใจของเรามีความเยือกเย็น "ก็นี่เวลานี้ใจของเราสบายหรือยัง" พากันตรวจดูซิ .. "

"การฟังและการปฏิบัติ" ๓ กันยายน ๒๕๑๑
(หลวงปู่ฝั้น อาจาโร) วัดป่าอุดมสมพร สกลนคร
ม.ร.ว. ส่งศรี เกตุสิงห์ ถอดจากแถบบันทึกเสียง DT014902

วิริยะ12

11 ส.ค. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5104 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย