เสียงธรรมหลวงตามหาบัว - โดยนพดล ปฏิมาประกรณ์

 npaaccount  

เสียงธรรมหลวงตามหาบัว - โดยนพดล ปฏิมาประกรณ์
http://www.doisaengdham.org/%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%87-FM103-25-MHz.html   

ที่มา : การให้ธรรมะเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง

5,403


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย