ฝ่าฟ้าทะเลหวัง

 DhammathaiTeam  

ฝ่าฟ้าทะเลหวัง

"พระมหาชนก"บทพระราชนิพนธ์แห่งพระองค์เมื่อหลายปีก่อน
จึงสะท้อนถึงพระราชปรารภ อันแรงกล้าของ "วิริยาธิกะบารมี"
ในการใช้ความเพียรขั้นสูง ใช้ปัญหาแก้ทุกมหาทุกข์ในมหาสมุทรทั้งปวง
อย่างสมศักดิ์ศรีแห่งการเกิดมาเป็นมนุษย์ในภพหนึ่ง พร้อมทั้งยังมอบ
มหาปัญญาในการชี้ทางให้แก่ชนทั้งหลายในมิถิลานครนัยยะว่า
"คนจะล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร"...และพระองค์ก็ทรงทำเช่นนั้นเช่นกัน"
พระราชกรณียกิจแห่งธรรมิกราชาจึงเป็นทั้งสัจจอธิษฐานในรอยทาง
แห่งการเพียรธรรมโดยไม่หวังผล แม้พระราชปณิธานในการทำหน้าที่
แห่งพระเจ้าแผ่นดิน "ในการปกครองแผ่นดินโดยธรรม"

คีตาแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษานี้ ในรูปนามว่า "ฝ่าฟ้าทะเลหวัง"นี้
จึงเป็นการคิดสร้างสรรค์ร่วมกันเพื่อปลุกตื่นทุกความเพียรที่เคยอ่อนล้า
เคยหลับใหล ไร้ใจไร้ซึ่งหนทางกลางมหาสมุทรอันเชี่ยวกราก
ให้ลุกขึ้นมา"ฝ่าฟ้าทะเลหวัง"อีกครั้ง เพียง"ว่ายไป ว่ายจนถึงฝั่ง"
และนั่นคือสิ่งที่ผู้ดำเนินการอย่างศิลปินอาสา,นักดนตรี,วัดปทุมวนาราม,
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ หวังให้คีตานี้คือดาวเหนือนำทาง
ในคืนมืดหม่น ส่องทางสว่างให้มีกำลังใจเพียรสู้อย่าง "ชนกราชันย์"

ความดีแห่งคีตานี้มีมากประการใด น้อมถวายเป็นเครื่องบูชาศรัทธาใน
องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทุกพระองค์ พร้อมทั้งพระอริยบุคคลทั้งหลาย
ที่กำลังฝ่ามหากิเลสแห่งโอฆสงสารอย่างเพียรธรรมในสุดกำลัง

"ฝ่าฟ้าทะเลหวัง" จึงปลุกตื่นให้ทุกความเพียรที่หลับใหล มีกำลังใจสู้อีกครั้ง

และสุดท้ายนั้นขอมอบทุกพลังแห่งท่วงทำนองจนถึงการเกิดปิติธรรม
แห่งผู้สดับฟังในทุกกรณี จงมีแด่มหาบพิตรสมภารเจ้า ชนกราชันย์ ราชินี
มหาบพิตรผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทั้งสองพระองค์
ให้พระองค์จงคืนกำลังทุกสถานสมตามพระราชปณิธานอันแรงกล้า
ในทุกๆวิริยะศรัทธาเพื่อมหาชนชาวสยามจงสมบูรณ์บารมีโดยพลัน

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=jq5oo3dZwOY

7,707


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย