เมื่อจิตบริสุทธิ์แล้วไม่ต้องถามถึงนิพพาน
 ลูกโป่ง   29 เม.ย. 2555"...เมื่อจิตบริสุทธิ์แล้วไม่ต้องถามถึงนิพพาน

เรารู้ประจักษ์ภายในจิตใจ

พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว

พระองค์ไม่เคยถามหานิพพาน

พระสงฆ์สาวกอรหันต์ท่านตรัสรู้ธรรมแล้ว

ไม่ต้องถามหานิพพาน

เพราะจิตนั้นเป็นนิพพานแล้ว..."


:: หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโนที่มา...ปกหลังหนังสือ ชาติสุดท้าย
ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิง
พระธรรมวิสุทธิมงคล
(หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)
วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานีDT0329

ลูกโป่ง

29 เม.ย. 2555
 เปิดอ่านหน้านี้  3237 

  ความคิดเห็น• ขอเชิญพาแม่ มาถือศีล8 ปฏิบัติธรรม ในเทศกาลวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่วันที่ 9-13 สิงหาคม 2562 (รับแค่50ท่าน) อบรม ณ สวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา ต.เนินปอ. อ.สามง่าม. จ.พิจิตร สมัครอบรมฟรี 087

• บวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมในเทศกาลวันแม่แห่งชาติ ณ วัดศรีทวี จ.นครศรีธรรมราช (๙-๑๒ ส.ค. ๖๒)

• ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ วันแม่ 9-12 สิงหาคม 2562 ณ ปัณฑิตารมย์ หมู่ 5 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

• ขอเชิญพาแม่ มาถือศีล8 ปฏิบัติธรรม ใน้เทศกาลวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่วันที่ 9-13 สิงหาคม 2562 รับแค่50ท่าน อบรม ณ สวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา

Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย