เมื่อจิตบริสุทธิ์แล้วไม่ต้องถามถึงนิพพาน
 ลูกโป่ง   29 เม.ย. 2555"...เมื่อจิตบริสุทธิ์แล้วไม่ต้องถามถึงนิพพาน

เรารู้ประจักษ์ภายในจิตใจ

พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว

พระองค์ไม่เคยถามหานิพพาน

พระสงฆ์สาวกอรหันต์ท่านตรัสรู้ธรรมแล้ว

ไม่ต้องถามหานิพพาน

เพราะจิตนั้นเป็นนิพพานแล้ว..."


:: หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโนที่มา...ปกหลังหนังสือ ชาติสุดท้าย
ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิง
พระธรรมวิสุทธิมงคล
(หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)
วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานีDT0329

ลูกโป่ง

29 เม.ย. 2555
 เปิดอ่านหน้านี้  4122 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIES

Warning: mysql_query(): Unable to save result set in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/monktalk/related_story.php on line 22 Can not select from p_talk