วิธีแก้นิวรณ์ด้วยวิปัสสนา ธัมโอวาท โดย พระครูเกษมธรรมทัต (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี)

 Ratchada     17 พ.ย. 2556

ภาพประกอบธรรมะ - ธัมโอวาท
โดย พระครูเกษมธรรมทัต (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี)
เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

“…วิธีแก้นิวรณ์ด้วยวิปัสสนานั้นมีหลักวิธีอยู่ว่า
เมื่อสิ่งใดเกิดขึ้นให้กำหนดรู้สิ่งนั้น
นิวรณ์ใดเกิดขึ้นก็เจริญสติระลึกรู้นิวรณ์อันนั้นที่กำลังปรากฏ
การเข้าไปรู้จะต้องมีท่าทีที่ถูกต้อง
คือรู้อย่างปล่อยวาง วางเฉย รู้อย่างปกติ

มิใช่รู้อย่างเกลียดชังไม่ใช่รู้อย่างผลักไส
ไม่ใช่รู้ด้วยการบังคับ
ไม่ใช่ด้วยการอยากให้มันหายไป
หรืออยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้

จะต้องวางท่าทีที่ถูกต้อง
คือระลึกรู้ด้วยความปล่อยวางด้วยความวางเฉย
ระลึกรู้ด้วยจิตใจที่เป็นกลาง ไม่ยินดี ไม่ยินร้าย
นี่เป็นส่วนสำคัญของผู้ปฏิบัติที่จะต้องรู้ต้องฝึกหัด
รู้การปฏิบัติว่าเจริญสติเข้าไประลึกรู้ตรงไหม ถูกต้องไหม
“ตรง” หมายถึงตรงตัวของนิวรณ์
ของสภาพธรรมนั้น ๆ ที่กำลังปรากฏ

ตัดทอนจากหนังสือ “ชีวิตนี้เพื่อสิ่งใด” หน้า ๓๐-๖๙

ติดตามชม – อ่าน(เพิ่มเติม) ได้ที่

http://www.watmaheyong.org/index.php/dhama-pictures/lp/dhammovart-with-pic-reading/439-dhammovart-with-pic-reading-1.html

หรือชมข่าวสารประชาสัมพันธ์อื่น รายการถ่ายทอดสด วิทยุออนไลน์ ได้ที่หน้าเว็บ
http://www.watmaheyong.org


ที่มา : http://www.watmaheyong.org

DT015578

Ratchada

17 พ.ย. 2556
 เปิดอ่านหน้านี้  4629 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย