"ทำดีต้องได้ดีเสมอ" (สมเด็จพระญาณสังวร)

"ทำดีต้องได้ดีเสมอ"

" .. ไม่มีข้อยกเว้นด้วยเหตุผลใดทั้งสิ้น "เมื่อใดมีความคิดว่า เราทำดีไม่ได้ดี หรือเขาทำดีไม่ได้ดี ก็พึงรู้ว่า เมื่อนั้นกำลังหลงคิดผิดไปจากความจริง" กำลังเข้าใจผิดจากความจริง "ทำดีต้องได้ดีเสมอ ไม่มียกเว้นด้วยเหตุผลใดทั้งสิ้น"

เมื่อใดมีความคิดว่า "เราทำไม่ดีแต่กลับได้ดี หรือเขาทำไม่ดีแต่กลับได้ดี ก็พึงรู้ว่าเมื่อนั้นกำลังหลงคิดผิดจากความจริง" กำลังเข้าใจผิดจากความจริง "ทำไม่ดีต้องได้ไม่ดีเสมอ ไม่มียกเว้นด้วยเหตุผลใดทั้งสิ้น" .. "

"ทุกชีวิตมีเวลาอันจำกัด"
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=10434DT014902

วิริยะ12

 เปิดอ่านหน้านี้  3125 


  แสดงความคิดเห็น


Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย