"ทำดีต้องได้ดีเสมอ" (สมเด็จพระญาณสังวร)

 วิริยะ12    3 มิ.ย. 2561

 "ทำดีต้องได้ดีเสมอ"

" .. ไม่มีข้อยกเว้นด้วยเหตุผลใดทั้งสิ้น "เมื่อใดมีความคิดว่า เราทำดีไม่ได้ดี หรือเขาทำดีไม่ได้ดี ก็พึงรู้ว่า เมื่อนั้นกำลังหลงคิดผิดไปจากความจริง" กำลังเข้าใจผิดจากความจริง "ทำดีต้องได้ดีเสมอ ไม่มียกเว้นด้วยเหตุผลใดทั้งสิ้น"

เมื่อใดมีความคิดว่า "เราทำไม่ดีแต่กลับได้ดี หรือเขาทำไม่ดีแต่กลับได้ดี ก็พึงรู้ว่าเมื่อนั้นกำลังหลงคิดผิดจากความจริง" กำลังเข้าใจผิดจากความจริง "ทำไม่ดีต้องได้ไม่ดีเสมอ ไม่มียกเว้นด้วยเหตุผลใดทั้งสิ้น" .. "

"ทุกชีวิตมีเวลาอันจำกัด"
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙
 
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=10434   DT014902

วิริยะ12

3 มิ.ย. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5484 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย