"ความเพียร คือความมีสติ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    23 ก.ค. 2566

.
 "ความเพียร คือความมีสติ"

" .. "เดินจงกรมก็เดินก้าวไป ขาเดินไปก้าวไป ใครก็ก้าวได้" สุนัขมันมี ๔ ขา มันยิ่งเร็วยิ่งกว่าพระเสียอีก ก็ไม่เห็นว่ามันมีความเพียรเพราะความเดินเร็วของมัน "เพราะเหตุไร เขาไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไร เขาไปตามประสาของเขา"

ไอ้เรารู้เรื่องรู้ราวอยู่ "เราเดินจงกรมแต่ว่าจิตส่งออกนอกลู่นอกทาง นอกโลกนอกสงสาร" จะเป็นความเพียรเพื่อแก้กิเลสได้อย่างไร "ความเพียรเพื่อแก้กิเลสก็คือความมีสติกำหนดดูเหตุดูผล" ความผิดความถูกความกระเพื่อมของใจว่า คิดไปในทางใดบ้าง

"ถูกหรือผิด คอยกำจัด"
คอยระมัดระวังอยู่อย่างนั้น "นี่ชื่อว่าเป็นความเพียรเพื่อถอดถอนกิเลส" จะรื้อภพรื้อชาติ "ชื่อว่างานของพระจริง ๆ" สมกับว่ากรรมฐาน ๕ ที่ท่านมอบให้เราทำงาน เราต้องคิดอย่างนี้ .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 

https://luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=2821&CatID=3   DT014902

วิริยะ12

23 ก.ค. 2566
 เปิดอ่านหน้านี้  5372 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย