"๕๐ องค์สรณะที่พึ่ง" (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)

 วิริยะ12    26 ธ.ค. 2561

.
 "๕๐ องค์สรณะที่พึ่ง"

" .. ข้อสำคัญเราอย่าลืมว่า "พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นองค์สรณะที่พึ่ง ที่เคารพนับถือของเราตลอดชีวิต" ทำจิตของเราให้มั่นคงถาวร ให้ปราศจากอิจฉา พยาบาท ให้มีความซื่อสัตย์สุจริต "ทำจิตใจให้ผ่องใส ละบาป บำเพ็ญบุญ" ทำคุณให้เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ .. "

"๑๐๓ โอวาทธรรมคำสอน"
หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป
 DT014902

วิริยะ12

26 ธ.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5259 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย