บุญนี้เป็นชื่อแห่งความสุข

 DhammathaiTeam    14 ต.ค. 2553

๐ ชีวิตของทุกๆคนที่ผ่านพ้นไปในรอบปีหนึ่งๆ
นับว่าเป็นลาภอย่างยิ่ง จึงถือเหตุทำบุญ เพื่อความเจริญอายุ วรรณะ สุข พละ
อันเป็นพรที่ทุกๆคนปรารถนา พรเหล่านี้ ย่อมเกิดขึ้นจากการทำบุญ
เราจึงยินดีในการทำบุญ และยินดีได้รับพรจากพระ ซึ่งถือว่าเป็นสิริมงคล

พิจารณาในเรื่องนี้โดยตลอดแล้ว จะเห็นว่าพึงเป็นสิริมงคลจริง
เพราะได้ทำบุญแล้ว คำอวยพรต่างๆ จึงตามมาทีหลัง
สนับสนุนกันให้จิตใจมีความสุขขึ้นในปัจจุบันทันที
ความสุขอันบริสุทธิ์นี้แหละคือ บุญ

ดังมีพุทธภาษิตตรัสไว้แปลว่า "ท่านทั้งหลายอย่ากลัวบุญเลย บุญนี้เป็นชื่อแห่งความสุข"
หมายถึง ความสุขที่บริสุทธิ์ คือความสุขอันเกิดจากกรรมที่บริสุทธิ์ เรียกว่า บุญ ๐


 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ DT0005

DhammathaiTeam

14 ต.ค. 2553
 เปิดอ่านหน้านี้  4943 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย