"กรรมชั่วเกิดขึ้นในใจ เศร้าหมองที่ใจ" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

 วิริยะ12    12 ก.พ. 2567

"กรรมชั่วเกิดขึ้นในใจ เศร้าหมองที่ใจ"

" .. ที่ท่านกล่าวว่าทำชั่วได้ชั่วนั้น "คือว่าไม่ได้หมายเอาภายนอกนะ หมายเอาภายในนี่" เพราะบางคนทำชั่วแล้ว มันไม่ได้ให้ผลภายนอกก็มี แต่ว่าภายในใจแน่นอนแหละ

"ผู้ทำชั่วย่อมเศร้าหมอง ขุ่นมัว เร่าร้อน ไม่เบิกบาน" อันนี้ "เป็นลักษณะแห่งกรรมอันชั่วที่เกิดขึ้นในใจ" เช่นอย่าง บุคคลผู้มีความโลภจัดอยู่ในใจอย่างนี้ ไปเห็นสมบัติผู้ อื่นมาก ๆ เข้า อยากได้ คิดวิตกวิจารณ์ ทำอย่างไรจะได้

"คิดเท่าใด จิตใจเร่าร้อนไปเท่านั้น" เพราะว่าบุญตัวน้อย คิดอย่างไรก็ไม่ได้มากอย่างเขา "ถ้าจะคิดไปเบียดเบียนเขา ก็ยิ่งเป็นทุกข์หลาย กลัวว่าเจ้าหน้าที่เขาจะจับได้ ฟ้องร้อง แล้วติดคุกติดตะราง ก็ยิ่งเดือดร้อนใจ" เป็นอย่างนี้ละ .. "

ธรรมโอวาทหลวงปู่เหรียญ
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภDT014902

วิริยะ12

12 ก.พ. 2567
 เปิดอ่านหน้านี้  73 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย