"วันคืนล่วงไป ๆ" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

 วิริยะ12  

.
 "วันคืนล่วงไป ๆ"

" .. "เราเกิดมาได้อัตตภาพอันดี" สมบูรณ์บริบูรณ์ พวกเราได้สมบัติมาดีแล้ว ควรใช้มันซะ "ใช้ไปในทางดี ทางดี คือ การทำบุญให้ทาน รักษาศีลภาวนา" ใช้มันซะเมื่อมันยังสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่

อย่าไปนอนใจเมื่อวันคืนล่วงไป ๆ "พระพุทธเจ้าว่า วันคืนล่วงไป ๆ มิใช่จะล่วงไปแต่วันคืนเดือนปี ชีวิตความ เป็นอยู่ของเราก็ล่วงไป ๆ" ทุกขณะลมหายใจเข้าออก .. "

"หลวงปู่ขาว อนาลโย"
วัดถ้ำกลองเพล จ.หนองบัวลำภู 
   

5,392


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย