"ใจนี่แหละทำให้ตนเป็นทุกข์เป็นสุข" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

 วิริยะ12    4 ก.พ. 2567

"ใจนี่แหละทำให้ตนเป็นทุกข์เป็นสุข"

" .. ผู้ประพฤติธรรมในพุทธศาสนานั้น "อย่ามองไปทางอื่นว่ามาทำให้ตนเป็นสุขเป็นทุกข์ มองดูใจตัวเองนี้ ใจตัวเองนี่แหละทำให้ตนเป็นทุกข์เป็นสุข" ถ้าตนปรับปรุงใจของตนให้ดี แล้วอย่างนี้ถึงแม้จะมีกรรมเวรหนหลังตามมาสนองมันก็ไม่เป็นทุกข์เท่าไร

เพราะตนรู้นี่ "รู้ว่ากรรมเวรที่ตนทำมาแล้วจะไปโยนให้ใครรับสนองแทนไม่ได้" ตนเองต้องรับสนองเองเมื่อรู้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่ทุกข์ใจ "อดกลั้นทนทานให้กรรมเวรนั้นมันสนองไปเสีย" เมื่อมันหมดเขตของมันแล้ว มันก็ระงับไปเอง .. "

"ธรรมโอวาทหลวงปู่เหรียญ"
พระสุธรรมคณาจารย์
(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
   DT014902

วิริยะ12

4 ก.พ. 2567
 เปิดอ่านหน้านี้  5338 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย