"ให้กำหนดสติ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12  

"ให้กำหนดสติ"

การทำความเพียร อย่ากำหนดเวลา
"ให้กำหนดสติ"

ถ้าสติเผลอเมื่อใดก็รู้ว่า
"ความเพียรของเราขาดไปแล้ว เมื่อนั้น"

เมื่อสติตั้งลงที่ตรงไหน
ย่อมเป็นธรรมขึ้นมาที่ตรงนั้น

"ถ้าไม่มีสติแล้ว ก็จะไม่เป็นธรรมทั้งคืนทั้งวัน"

"พระธรรมวิสุทธิมงคล"
(หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
   

5,451


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย