"ปัญญาหาได้ทีใจ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12  

.
 "ปัญญาหาได้ทีใจ"

" .. ปัญญาเป็นของไม่มีตัวมีตน "แต่เราหาปัญญาได้ที่ใจ" ถ้าเรารับรองว่าใจของเรามี ถ้าเราจะตัดสินว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ให้แน่แล้ว "จำเป็นจะต้องอบรมใจให้สงบจากความวุ่นวายเสียก่อน" เพราะความวุ่นวายเป็นเหตุให้ใจเศร้าหมองจึงมองเห็นความดีไม่ได้ "เมื่อใจสงบจากความวุ่นวายแล้วนั้นแล" จึงจะตัดสินได้แม่นยำว่าสิ่งใดดีควรทำและสิ่งใดไม่ควรทำ .. "

"ถามตอบปัญหาต่างประเทศ"
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี 


• ๕๘.ปางประทานอภัย ( นั่ง )

• อามิสทาน

• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• เหตุใดจึงห้ามฆ่า

• อริยมรรคมีองค์แปด ทางแห่งความสิ้นกรรม
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย