"ปัญญาหาได้ทีใจ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12    27 ส.ค. 2564

.
 "ปัญญาหาได้ทีใจ"

" .. ปัญญาเป็นของไม่มีตัวมีตน "แต่เราหาปัญญาได้ที่ใจ" ถ้าเรารับรองว่าใจของเรามี ถ้าเราจะตัดสินว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ให้แน่แล้ว "จำเป็นจะต้องอบรมใจให้สงบจากความวุ่นวายเสียก่อน" เพราะความวุ่นวายเป็นเหตุให้ใจเศร้าหมองจึงมองเห็นความดีไม่ได้ "เมื่อใจสงบจากความวุ่นวายแล้วนั้นแล" จึงจะตัดสินได้แม่นยำว่าสิ่งใดดีควรทำและสิ่งใดไม่ควรทำ .. "

"ถามตอบปัญหาต่างประเทศ"
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี DT014902

วิริยะ12

27 ส.ค. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5183 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย