"จริงอยู่กับหัวใจเรา" (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)

 วิริยะ12    6 ส.ค. 2565

.
 "จริงอยู่กับหัวใจเรา"

" .. "ธรรม" ก็แปลว่า "สิ่งที่ทรงไว้ คือสภาพไม่สูญหายไม่ตาย" คือ ทำจริงก็เป็นธรรมที่จริง "จริงอยู่กับหัวใจของเรา" เหมือนอย่าง "ทองคำธรรมชาติ ถึงแม้ว่าไปตกในตม ในโคลนอย่างใดก็ตาม เมื่อเราเอามาชำระล้างให้สะอาดแล้วเนื้อทองนั้นก็ยังเป็นทองอยู่" ฉันใดก็ดี "จิตใจของเรา ถ้าชำระความชั่วออกได้ทั้งหมดแล้ว ย่อมเป็นเช่นนั้น" .. "

"๑๐๓ โอวาทธรรมคำสอน"
หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป
    DT014902

วิริยะ12

6 ส.ค. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5360 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย