"รู้เท่าใจ รู้เท่าธรรม" (หลวงปู่หล้า เขมปัตโต)

 วิริยะ12    1 ก.พ. 2567

"รู้เท่าใจ รู้เท่าธรรม"

" .. ธรรมะของพระพุทธศาสนาจะโยงถึงกันให้หมดก็ได้ ต้องขึ้นอยู่กับพระสติพระปัญญาของแต่ละบุคคลเป็นเกณฑ์ ที่แก่กล้ามาเป็นพลังพละที่เรียกว่า "ธรรมเป็นกำลัง ๕ อย่าง" อันมีในธรรมหมวด ๕ และหมวดน้อยหมวดมาก ก็ตามก็ออกมาจากหมวดใจ

"ถ้ารู้เท่าใจโดยสิ้นเชิงแล้ว ก็รู้เท่าธรรมโดยสิ้นเชิงทั้งนั้น" ถ้าไม่มีอุปทานยึดว่าใจเป็นตัวตนเราเขาสัตว์บุคคล ก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นว่า ธรรมทั้งหลายเป็นเราเขาสัตว์บุคคลไปในตัว ก็จบปัญหากันไปเท่านั้น .. "

หลวงปู่หล้า เขมปัตโต   DT014902

วิริยะ12

1 ก.พ. 2567
 เปิดอ่านหน้านี้  5333 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย