"การภาวนาเป็นอริยทรัพย์ภายใน" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

 วิริยะ12  

.
 "การภาวนาเป็นอริยทรัพย์ภายใน"

" .."รักษาศีล ให้ทาน ห้ดทำสมาธิอย่าให้ขาด" ศีลห้าให้รักษาให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ ศีลแปดให้รักษา "ให้พากันภาวนาอยู่ สมาธิมันไม่มีที่อื่น ให้นั่งภาวนา พุทโธ ๆ ไม่ด้องรัองให้มันแรงดอก" ให้มันอยู่ในใจซื่อ ๆ ดอก

"การภาวนาก็เป็นอริยทรัพย์ภายใน" มันจะติดตามไปทุกภพทุกชาติ "ติดไปสวรรค์ ลงมามนุษย์ มาตกอยู่ในที่มั่งคั่งสมบูรณ์บริบูรณ์ ไม่ยากไม่จนทรัพย์" อันนิ้ดิดตามไป

"บ่มีสูญหายดอก ตามไปจนสิ้นภพ สิ้นชาติ หรือจนเหนื่อยหน่ายต่อความชั่ว" เบื่อหน่ายไม่มีความยินดีไม่อยากเกิดอีก "ภาวนาไป ก็จะไปสู่พระนิพพานตามเสด็จพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละ" ก็สบายเท่านั้นแหละ.. "

"อนาลโยปูชา"
หลวงปู่ขาว อนาลโย
    

5,450


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย