"ปัญญา ความรู้แจ้ง เห็นจริง" (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)

 วิริยะ12    24 พ.ย. 2566

.
 "ปัญญา ความรู้แจ้ง เห็นจริง"

" .. เมื่อเราภาวนาจริง ๆ รวมจิตรวมใจเข้ามาจริง ๆ แล้ว "ปล่อยวางอารมณ์ภายนอก" ไม่เก็บเอาอารมณ์อดีต อนาคตมายุ่งเหยิงในอารมณ์ปัจจุบัน "จิตใจปัจจุบันภาวนาติดต่ออยู่ทุกขณะทุกเวลา" จิตใจดวงนี้ก็จะสงบตั้งมั่น จะมีสติ สมาธิ ปัญญา ขึ้นมา

"เมื่อจิตมีปัญญาก็จะรู้จัก รู้แจ้ง รู้จริงว่าคนเราเกิดมามันตายได้ไหม มันแก่ได้ไหม" มันเจ็บได้ไหม มันพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นจริงไหม "เหล่านี้ก็คือว่าปัญญา"

"ปัญญาก็คือว่าจิตนั้นแหละ" ความสว่างแจ้ง ความเห็นจริง ความรู้จักไม่มืดมน "นั่นแหละเรียกว่าปัญญา" เฉลียวฉลาดสามารถเฉียบแหลม ไม่ท้อแท้อ่อนแอในดวงใจ .. "

"ถ้าตั้งใจจริงย่อมมีเวลาภาวนา"
พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)
 DT014902

วิริยะ12

24 พ.ย. 2566
 เปิดอ่านหน้านี้  5293 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย