"พระธาตุคือธาตุที่บริสุทธิ์" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    20 ม.ค. 2562


 "พระธาตุคือธาตุที่บริสุทธิ์"

" .. "จิตที่บริสุทธิ์ครองขันธ์อยู่นี้มันจะฟอกกันอยู่ตลอดเวลา" ฟอกโดยหลักธรรมชาตินะ "คือจิตที่บริสุทธิ์นี่มันจะฟอกขันธ์โดยหลักธรรมชาติ" ธรรมดานี่มันก็ฟอกอยู่ในตัว

"แต่ถ้ายิ่งเข้าสมาธิภาวนาด้วยแล้วนั่นยิ่งเป็นการฟอกในตัวเลยนะ" ฟอกโดยตรง เช่น "เข้าสมาธิภาวนาส่งจิตเข้ามานี่จิตจะเข้าอยู่ข้างในนี้แล้วมันจะซักฟอกโดยหลักธรรมชาตินะ"

"ไม่ได้เหมือนเราซักผ้าละน่ะ" พูดอย่างนั้นก็พอเข้าใจละซิเรื่องของจิตเรื่องของวัตถุมันต่างกัน "อยู่ธรรมดานี้จิตบริสุทธิ์ก็ซักฟอกออกกระจายออกหมด"

เพราะฉะนั้น "เวลาท่านล่วงไปแล้วอัฐิท่านจึงกลายเป็นพระธาตุ กลายเป็นพระธาตุคือธาตุที่บริสุทธิ์" .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=1095&CatID=2   



DT014902

วิริยะ12

20 ม.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5376 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIES



จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย