"เราสร้างของเราเอง" (หลวงปู่ขาว อนาลโย) "เราสร้างของเราเอง"

" .. อย่าให้เรานอนใจ "ให้สร้างแต่คุณงามความดี อย่าไปสร้างบาปอกุศล" อย่าไปก่อกรรมก่อเวรใส่ตน ผู้อื่นไม่ได้สร้างให้เรา "คุณงามความดีเราสร้างของเราเอง ตนสร้างใส่ตนเอง" ผู้อื่นบ่ได้ทำดอก

"เมื่อเราเป็นบาป ก็เราเป็นผู้สร้างบาปใส่เราเอง" ความดีก็แม่น เราใส่เราเอง จึงได้เรียกกุศลกรรม อกุศลกรรม สัตว์ทั้งหลายจะดีหรือจะร้ายก็ดี จะเป็นคนมั่งคั่งสมบูรณ์ หรือยากจนข้นแค้นก็ดีเป็นเพราะกรรมดอก

พระพุทธเจ้าว่านั่นแหละ "สัตว์ทั้งหลายเป็นแต่กรรม สัตว์มีกรรมของตน" เป็นเพราะกรรมดอก กรรมเป็นผู้จำแนกแจกสัตว์ให้ได้ดีได้ชั่วต่าง ๆ กัน ครั้นเป็นผู้ทำกรรมดี มันก็ได้ความสุข ไปชาติหน้าชาติใหม่ก็จะได้ความสุข "ผู้ทำความชั่วมันก็มีความทุกข์ มีอบายเป็นที่ไป" มีนรกเป็นที่ไป

"กรรมเป็นผู้จำแนกไป" ให้เกิดเป็นมนุษย์ ให้เกิดเป็นคนยากจน คนข้นแค้น มันเป็นเพราะกรรมของเขา ที่จะไปเกิดเป็นผู้มั่งคั่งสมบูรณ์มีความสุขเอง อย่างนี้ไม่มี นั่นแหละบาปมันเป็นผู้แจกให้ไป ไปเกิดในแดนคนยากคนจนเหมือนกัน .. "

"อนาลโยวาท"
หลวงปู่ขาว อนาลโย
 
   

5,126


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย