"ความทุกข์ของดวงจิต"( หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

 วิริยะ12  

.
 "ความทุกข์ของดวงจิต"

" .. บัดนี้ "อยากเห็นความทุกข์ของดวงจิต" ในเมื่อดวงจิตนี้ได้รับความกระทบกระทั่งจากเรี่องภายนอกบ้าง กระทบกระทั่งจากร่างกายอันเป็นส่วนภายในนี้บ้าง "เมื่อจิตไม่รู้เท่าทัน มันก็จะหวั่นไหว เสียใจบ้าง เศร้าบ้าง โกรธบ้าง ขุ่นเคืองบ้าง"

ถ้าว่าเป็นเช่นนี้"ก็รู้ตัวได้เลยว่า จิตนี้เป็นทุกข์" ถ้าจิตเป็นอยู่อย่างนี้ นะมีแต่ทุกข์ มีแต่หวั่นไหว หาความสงบไม่ได้เลย "จิตที่ยึดมั่นถือมั่นในอำนาจของกิเลสมีแต่ทุกข์"

พูดง่าย ๆ "ถ้าจิตปล่อยวางกิเลสได้มีแต่สุข" เพราะว่าเมื่อจิตมันปล่อยวางกิเลสลงไปแล้ว มันสงบมันเย็น "ปล่อยวางความโกรธลงได้ ใจมันก็เย็นสบาย เวลามันโกรธอยู่นั่น ร้อนเหมือนไฟ"

ถ้าจิตปล่อยวางความหลงความไม่รู้ ความสงสัย ลังเลต่าง ๆ พวกนี้ "เมื่อจิตปล่อยวางลงไปแล้ว มันรู้ขึ้นมาแล้ว มันก็เย็นสบาย" .. "

"ธรรมโอวาท"
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
    

5,370


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย