"หลงโลก หลงยึด" : หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

 วิริยะ12    5 พ.ค. 2560

 "หลงโลก หลงยึด"

" .. ธรรมแท้ที่พระองค์ทรงสอนนั้นมิได้สอนอื่น แท้จริงก็คือ "สอนให้เห็นแลเข้าใจชัดแจ้ง ในเรื่องความเป็นอยู่ แลเป็นไปของโลก" นั้นเอง จึงจะหายกังวลสงสัยพ้นจากความข้องเกี่ยวในโลก ไม่มีทุกข์ "ผู้ที่ไม่เข้าใจแลรู้เรื่องของโลกตามเป็นจริงเท่านั้น ที่เป็นทุกข์"

คนเราเกิดมาที่ว่าเป็นทุกข์ ๆ นั้น "มันทุกข์ตรงที่ไม่เข้าใจแลรู้เรื่องของโลก แล้วเข้าไปยึดเอาโลกมาเป็นตนเป็นตัว เป็นของเรานี้เท่านั้น" ผู้ที่เข้าไปยึดเอาธาตุสี่ ขโมยธาตุสี่ ดิน น้ำ ไฟ ลม ที่เอามาประกอบเป็นตนเป็นคนขึ้นมานี้ มันเป็นของกลาง ไม่มีใครเป็นกรรมสิทธิ์สักคนเดียว

เราตายแล้วทอดทิ้งไว้ในโลกนี้ตามเดิม คนเกิดมาทีหลังก็จะเอามาประกอบให้เป็นคนต่อไปอีก ดังกล่าวแล้ว "ใครหลงเข้าไปยึดถือเอามาเป็นกรรมสิทธิ์ส่วนตัว คนนั้นได้ชื่อว่า ไปขโมยเอาของกลางมาเป็นของส่วนตัว" จะต้องมีโทษได้รับทุกข์มาก "เหมือนกับคนผู้ที่ไปขโมยเอาของหลวงแผ่นดิน" .. "

"โลกกับธรรมสัมพันธ์"
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
    DT014902

วิริยะ12

5 พ.ค. 2560
 เปิดอ่านหน้านี้  5370 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย