ทำดีสูงขึ้นไม่ได้เพราะติดสุขชั่วคราว : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

 จำปาพร    9 ส.ค. 2558

พระอาจารย์เหรียญ วรลาโภ
วัดอรัญญบรรพต
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

...

นักบวชจะประพฤติพรหมจรรย์ให้ใสสะอาดไปไม่ได้
ก็เพราะไม่ยอมละความสุขพอประมาณนี่เองแหละ
การขบการฉันถ้าไมได้ฉันอาหารดีๆก็เดือดร้อนอย่างนี้นะ ไม่พอใจ
ปลงไม่ลงเลย ติดรสของอาหารอย่างนี้ เมื่อเป็นเช่นนี้จิตใจมันก็ฟุ้ง
มันก็ไปนั่งภาวนาคิดถึงแต่เรื่องอาหารนั้นเอง
ทำยังไงหนอเราจึงจะได้ฉันอาหารดีๆมีรสถูกปากถูกคอ

เอ้า เสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยไม่หรูหรา อย่างนี้ก็ติดแล้ววิตกวิจารณ์แล้ว
ไฉนหนอเราจึงจะได้อยู่กุฏิที่ดีๆงามๆ มีเครื่องประดับ
มีที่นั่งที่นอน อันอ่อนนุ่มนิ่มอะไรหมู่นี้ ไปมัวแต่วิตกวิจารณ์
อยู่กับความไม่ได้รับความสุขชั่วคราวเหล่านั้น
เอ้า ถ้าได้มีสิ่งเหล่านั้นแล้วจมอยู่ในความสุขอันนั้นเสีย
มีที่นอนดีๆงามก็ยิ่งนอนหลับนอนไหลไม่รู้จักตื่นเลย

นี่แหละสัตว์โลกทั้งหลายนะ
มันติดอยู่ในความสุขชั่วคราวนี้เองนะ
ขอให้พากันคิดให้ดี อย่าละเลย
เหตุที่มันจะประกอบความดีให้สูงขึ้นไปไม่ได้
ก็เพราะมันติดความสุขชั่วคราวนี้เองDT017019

จำปาพร

9 ส.ค. 2558
 เปิดอ่านหน้านี้  5265 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย