"ให้ละบาปบำเพ็ญบุญ" (หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล)

 วิริยะ12    11 ก.ย. 2563

.
 "ให้ละบาปบำเพ็ญบุญ"

" .. หลวงปูเสาร์ "ท่านมีปกติไม่ค่อยพูด ทั้งวันพูดเพียง ๒-๓ ประโยคเท่านั้น" ท่านนั่งสมาธิได้นานหลายชั่วโมงติดต่อกัน

เวลาขึ้นธรรมาสน์เทศน์ "ท่านก็เทศน์แค่ ๒-๓ ประโยค" เช่น "ให้พากันละบาปและบำเพ็ญกุศล" อย่าให้เสียชีวิตและลมหายใจไปเปล่าที่ได้มีวาสนาเกิดมาเป็นมนุษย์

"เราเกิดเป็นมนุษย์ มีความสูงศักดิ์มาก อย่านำเรื่องของสัตว์มาประพฤติ" ความเป็นมนุษย์ของเราจะต่ำลงกว่าสัตว์และจะเลวกว่าสัตว์อึกมาก "เวลาตกนรกจะตกหลุมที่ร้อนกว่าสัตว์มากมาย" อย่าพากันทำ .. "

"หนังสือบูรพาจารย์ เล่ม ๑"    DT014902

วิริยะ12

11 ก.ย. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5325 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย