"ฟังธรรมให้เกิดประโยชน์" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12    17 ธ.ค. 2564

.
 "ฟังธรรมให้เกิดประโยชน์"

" .. "ถ้าเรามาวัดได้ฟังเทศน์ฟังธรรม" รู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ "ท่านประกาศธรรม ประกาศศีลธรรมไว้" ก็ล้วนแต่เรื่องดี ๆ ทั้งนั้นล่ะ "ท่านไม่ให้เบียดเบียนกัน ไม่ให้อิจฉาพยาบาทกัน ให้สามัคคีกัน ไม่ให้นอกใจกัน" ท่านสอนเราแต่เรื่องดี ๆ แต่เราฟังไม่ชัด ฟังไม่เข้าใจเฉย ๆ ถ้าฟังเป็นมีแต่เรื่องดี ๆ มีแต่เรื่องถูก ๆ ทั้งนั้น

"ผู้รู้จักธรรม รู้จักอดรู้จักกลั้น รู้จักข้อประพฤติปฏิบัติ" แม้ว่าจะทำไร่ทำนาทำสวน ไร่นาสวนของคนนั้นก็เจริญ แม้จะปฏิบัติในครอบครัวหรือในบ้าน บ้านคนนั้นก็สะอาดสะอ้าน "อยู่กันด้วยความสงบสุข เป็นมงคล รู้จักผิดรู้จักถูก" มันจะทะเลาะกัน จะเถียงกันขึ้นมาก็รู้จัก ไม่ทำอย่างนั้นไม่คิดอย่างนั้น "มันก็เป็นการตัดบาปตัดกรรมเท่านั้นแหละ" พวกเราทั้งหลาย .. "

"ไม่มีอะไรได้ ไม่มีอะไรเสีย"
หลวงปู่ชา สุภัทโท
    



DT014902

วิริยะ12

17 ธ.ค. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5344 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIES



จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย