"อานุภาพ ของพุทโธ" (สมเด็จพระญาณสังวร)

 วิริยะ12    24 ธ.ค. 2560

 "อานุภาพ ของพุทโธ"

" .. สุภาพสตรีมีอายุแล้วผู้หนึ่ง "ภาวนาพุทโธอยู่ไม่ว่างเว้น เชื่อมั่นหนักหนาในอานุภาพของพระพุทโธ" เพราะได้ประสบด้วยตัวเองตั้งแต่ยังเด็ก

วันหนึ่งลงเล่นน้ำในแม่น้ำ "รู้สึกมีมือมาจับขาทั้งสองดึงจนจมลง" ดิ่งลึกลงทุกทีโดยที่ขัดขืนไม่ได้ผล มีความรู้สึกว่าจะต้องตายแน่แล้ว ความคุ้นเคยทำให้นึกได้ว่า "ผู้ใหญ่เล่าไว้ว่า" ให้บอกทางสวรรค์แก่ผู้ใกล้จะตายว่า "ให้นึกถึงพุทโธ พุทโธ"

"เธอนึกถึงพุทโธทันทีและทันทีมือที่กำลังดึงเธอลิ่วลงน้ำก็หลุดออก" เธอลอยลิ่วขึ้นพ้นน้ำ พ้นความตาย "ด้วยพระมหากรุณาของพระพุทธเจ้าปกป้อง เธอจึงภาวนาพุทโธตลอดมาจนทุกวันนี้" .. "

"แสงส่องใจ สังฆราชา"
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙
    DT014902

วิริยะ12

24 ธ.ค. 2560
 เปิดอ่านหน้านี้  5391 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย