"อานิสงส์ของการภาวนา พุทโธ" (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร)

 วิริยะ12    14 ส.ค. 2566

.
 "อานิสงส์ของการภาวนา พุทโธ"

" .. เหตุนั้นจึงว่า "สพฺพุทฺธานุภาเวน" อานุภาพแห่งพระพุทธเจ้า ย่อมกำจัดเวรภัยได้จริง เมื่อใครหมั่นมาระลึกถึงพระคุณของพระองค์ เช่น "พุทโธ ๆ " อยู่เสมอแล้ว ผู้นั้นจะมีเวรภัยได้อย่างไร

"ไปอยู่กับคน ๆ ก็ต้องรัก อยู่กับผี ๆ ก็ไม่เกลียด อยู่กับเทวดา ๆ ก็ชอบจะอยู่ที่ไหน ๆ เขาก็โปรยข้าวตอกดอกไม้ให้" การภาวนา "พุทโธ ๆ " ย่อมมีอานิสงส์ดีอย่างนี้ .. "

"ร้อยรส บทพระธรรม"
ท่านพ่อลี ธมฺมธโร
 DT014902

วิริยะ12

14 ส.ค. 2566
 เปิดอ่านหน้านี้  5274 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย