ธัมโอวาท โดย พระครูเกษมธรรมทัต (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี)

 Ratchada   

พรุ่งนี้...วันพระ
วันอาทิตย์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๗ เป็นวันแรม ๘ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีมะเส็ง
ขอมอบธรรมะ ธัมโอวาท
โดย พระครูเกษมธรรมทัต (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี)
เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
เป็นธรรมทาน แด่ศิษยานุศิษย์ และสาธุชน ทุกท่าน

ดังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสว่า
“ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารี”ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม
ถ้าเราประพฤติธรรม ธรรมก็จะรักษา
จะคุ้มครองเรา ไม่ให้ตกไปในทางที่ชั่ว
ก็จะไม่มีพิษ ไม่มีโทษ ไม่มีภัยเข้ามาถึงตัว
เพราะว่า ความชั่วนั้น นำโทษ นำทุกข์ นำภัยมาสู่ตัวเรา
“ขึ้นชื่อว่าความชั่ว อย่าหลวมตัวไปชื่นชอบ
เร็วช้ามันจะตอบ ต้องเอาตัวไปชดเชย”

จากหนังสือ ทำอย่างไร ให้ชีวิตนี้ มีความสุข
คลิกอ่านหนังสือธรรมะ ทำอย่างไร ให้ชีวิตนี้ มีความสุข
http://www.watmaheyong.org/index.php/dhamma-reading/173-how-to-be-happy.html
   

ที่มา : http://www.watmaheyong.org และ https://www.facebook.com/watmaheyong

5,390


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย