เมตตามหานิยม : ท่านพ่อลี ธัมมธโร

 จำปาพร  

ให้พวกเราพากันเจริญเมตตา
หมายความว่า เป็นผู้ปรารถนาความสุข ไม่กล่าวลักษณะ
ถ้ากล่าวก็คือ รสชาติที่มีในตัว คือ "ความเย็นใจ"

"เมตตา" เปรียบเหมือนฝนตกลงมา มันก็เย็น
ถ้าเอาไปสุมมันก็ร้อน ถ้าเราสุมด้วยกิเลส
ใจของเราก็เป็นไฟ

ถ้ากล่าวถึงคุณสมบัติ ๔ อย่าง
"เมตฺตญฺจ สพฺพโลกสฺมึฯ"
ในที่นี้ควรแผ่ในมนุษย์เสียก่อน

- โลกเบื้องต่ำ ก็คือ เขาต่ำอายุกว่าเรา
เขาเรียกเราว่า พี่ ป้า น้า อา ลุง ฯลฯ
ลักษณะเช่นนี้เขาเรียกว่า ต่ำด้วยอายุ

ต่ำด้วยทรัพย์ คือ เขาจนกว่า

ต่ำด้วยวิชา คือ เขาโง่กว่าและคนที่เป็นศัตรูของเรา

เราต้องแผ่เมตตาแนะนำให้เขาทำความดี
เพื่อฉุดมนุษย์พวกนี้ให้ขึ้นมาเท่ากับเรา

- โลกเบื้องสูง ได้แก่ พี่ ป้า น้า อา เจ้านาย
ครู อาจารย์ เป็นต้น เราอย่าคิดริษยา
ต้องมีมุทิตา ยินดีด้วยในความสุข
และผลกิจการของท่าน

เบื้องต่ำเราดึงขึ้น เบื้องบนเราส่งเสริม
ท่ามกลางเราไม่เบียดเบียน
เอาเปรียบมัธยัสถ์ เป็นกลาง

ต่ำ - เราก็ไม่ย่ำยี
บน - เราก็ไม่เหนี่ยวรั้ง
แล้วถ่ายเทไปถึงสัตว์ดิรัจฉาน
ถึงเทวดาในโลกสวรรค์ด้วย

นี่แหละเป็น.."เมตตามหานิยม"
ถ้าเราสัญจรไปในบ้านน้อยเมืองใหญ่
เขาก็จะรับรองเอื้อเฟื้อ ไม่มีใครเกลียด

...

พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร
วัดอโศการาม
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ   

5,438


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย