"เป็นกิจที่เราจะต้องทำโดยตรง" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

 วิริยะ12    31 ก.ค. 2566

.
 "เป็นกิจที่เราจะต้องทำโดยตรง"

" .. "การภาวนามันจึงเป็นกิจที่เราจะต้องทำโดยตรงเลย" ถ้าผู้ใดไม่ฝึกหัดภาวนาอย่างว่านี่ มันก็ไม่มีทางพ้นจากทุกข์ในสงสารอันนี้ไปได้เลย "ทำบาปทำกรรมอยู่อย่างนั้น" จะต้องเป็นผู้ทำดืบ้าง ทำชั่วบ้าง ติดตัวไปอยู่อย่างนั้น

แล้วบัดนี้ "ก็ได้เสวยทั้งสุข ได้เสวยทั้งความทุกข์" สับสนปนเปกันไปอยู่อย่างนั้นนะ นี่ลองคิดดูให้ดี "มันเป็นอย่างนี้แหละ บุคคลผู้ไม่ฝึกฝนจิตตัวเอง" .. "

"ธรรมโอวาท"
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 DT014902

วิริยะ12

31 ก.ค. 2566
 เปิดอ่านหน้านี้  5175 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย