"นอกเหตุเหนือผล" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12    22 มิ.ย. 2565

.
 "นอกเหตุเหนือผล"

" .. ธรรมที่พระพุทธองค์ท่านตรัสรู้ "ต้องอยู่นอกเหตุเหนือผล นอกสุขเหนือทุกข์ นอกเกิดเหนือตาย" ธรรมนี้เป็นธรรมที่ระงับ คนเราก็มาสงสัยอยู่นี่แหละ ผู้ชายยิ่งสงสัยมาก "ความสงสัยนี่ตัวสำคัญ" มีเหตุผลอย่างนั้นอย่างนี้ มันจะตายอยู่แล้ว มันไม่ใช่ธรรมของพระพุทธองค์

"ธรรมนั้นเป็นข้อปฏิบัติ เป็นทางเดิน เดินไปเท่านั้น" ถ้ามัวคิดว่าเมื่อไปถึงนี้ ฉันนี้สุขเหลือเกิน ไม่ได้ ฉันนี้ทุกข์เหลือเกิน ไม่ได้ "แต่ถ้าฉันไม่มีสุข ไม่มีทุกข์ นี่คือมันระงับแล้วสงสัยไม่มี" .."

"การปล่อยวาง"
หลวงปู่ชา สุภัทโท
 
   DT014902

วิริยะ12

22 มิ.ย. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5475 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย